PRAZNUJEMO 25 LET

PRAZNUJEMO 25 LET
Ob 25. obletnici je naše družinsko podjetje pridobilo certifikat bonitetne odličnosti AA. Tako naše podjetja spada med 4,2 najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji. Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.